5.jpg 6.jpg 7.jpg
 
Algemeen

AGENDA ALV op 17 november, 16:30 uur

13-11

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de ALV van HC Winsum op zondag 17 november a.s., om 16:30 uur, in ons clubhuis.

 AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 18 november 2018 (bijlage)
 5. Jaarverslag seizoen 2018-2019 (bijlage)
 6. Financieel verslag seizoen 2018-2019 (ter vergadering)
 7. Verslag kascommissie (Ivar Tromp en Matthijs van der Weide)
 8. Benoeming nieuwe kascommissie
 9. Begroting seizoen 2019-2020 (ter vergadering)
 10. Vacatures voorzitter en in Technische Commissie
 11. Bestuursbenoemingen: benoeming Joeri Laeven tot wedstrijdsecretaris en algemeen bestuurslid
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Namens het bestuur,

Rob Vos, voorzitter

Bijlage

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws

© 2020 - ALL RIGHTS RESERVED - LISA