5.jpg 6.jpg 7.jpg
 

Bestuur

Het is onze grootste prioriteit om iedereen een fijne tijd te bezorgen bij hockeyclub Winsum. Het bestuur zet zich er dan ook dagelijks voor in de kwaliteit en gezelligheid binnen de club te waarborgen. Tijdens een jaarlijks belegde algemene ledenvergadering zal het bestuur - volledig bestaande uit vrijwilligers - vastgesteld worden. Onder deze ALV legt het zittende bestuur tevens verantwoording af voor het gevoerde beleid en wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd. In het uitvoeren van haar taken wordt het bestuur ondersteund door verschillende commissies.

Vacature
Voorzitter


Naomi de Vries 
Secretaris


Hans Bruining
Penningmeester


Tjalling Hoeksma
Wedstrijdsecretaris
Zaalhockeycommissaris

Martijn Schuster
Toernooicommissaris


Vera Regtien
Materiaalcommissaris
Veldcommissaris

Arnold Bisschop
Scheidsrechterscommissaris
Commissariaat tucht en orde
Ledenadministratie
 

© 2023 - ALL RIGHTS RESERVED - LISA