5.jpg 6.jpg 7.jpg
 

Taken

Om de club draaiende te houden zijn er diverse taken en diensten die vervuld moeten worden. Aangezien hockeyclub Winsum volledig door vrijwilligers gerund wordt zullen wij enkele keren per jaar een beroep doen op ouders en seniorenleden. Hieronder staan korte taakbeschrijvingen omtrent deze activiteiten.

Vervoersdienst
Het vervoer naar uitwedstrijden van de jeugd wordt verzorgd door de ouders. Teammanagers en coaches zullen via een vervoerschema bekend maken wie wanneer aan de beurt is. De vertrektijden en de routebeschrijvingen staan op de website en in de team-app vermeld.

Kantinediensten
Een uur voor iedere wedstrijd en, indien mogelijk, voor en na de trainingen gaat de kantine open. Tijdens de wedstrijddagen hebben leden en ouders om toerbeurt kantinedienst. Tijdens deze diensten wordt de tegenstander op passende wijze ontvangen, krijgen coaches en rijders koffie aangeboden en zullen er consumpties verkocht worden. Na afloop van de wedstrijd wordt er met de spelers/speelsters, scheidsrechters en begeleiders gezamenlijk wat gedronken, aangeboden door het thuisspelende team (bij de jeugd ranja door de vereniging). Vooral na afloop van de seniorenwedstrijden kan het nog lang gezellig zijn. Graag wijzen we op de instructies voor kantinediensten.

Velddienst
Het is aan spelers / coach / ouders van het (eerst) spelende team om zelf het veld met pionnen uit te zetten voor de jongste jeugd, zo nodig doelen te verzetten, netten op te hangen, hoekvlaggen te plaatsen en na afloop als laatst spelend team ook weer alles op te ruimen en netjes terug te zetten in het materiaal­hok

Teambegeleiding
Het is de bedoeling dat ieder jeugdteam twee coaches heeft. De coach heeft verschillende taken, zoals het regelen van het vervoer, het maken van de opstelling, eventuele afzeggingen opvangen, digitale wed­strijdformulier invullen, en het begeleiden van de spelers van het team.

Speciale evenementen
De club doet incidenteel graag een beroep op ouders voor bijvoorbeeld begeleiding bij toernooien of het helpen bij klus- en schoonmaakdagen.

 

© 2023 - ALL RIGHTS RESERVED - LISA