5.jpg 6.jpg 7.jpg
 
Activiteitencommissie
Carmen Veltman Voorzitter
Eveline van der Kooi Secretaris
Naomi de Vries Lid
Moïse Stolk Lid
Annelinde Reiling Lid
Kantinecommissie
Jeroen van der Weide Kantinecommissaris
Kascommissie
Matthijs van der Weide Lid
Henk van der Weide Lid
Ledenadministratie
Arnold B. Bisschop Ledenadministratie
Materiaalcommissaris
Vera Regtien Voorzitter
PR commissie
Sophie Medendorp Voorzitter
Lise Hamming Vice-voorzitter
Sponsorcommissie
Frans Boven Voorzitter
Trainerscoördinator
Vera Regtien Trainerscoördinator
Lise Hamming Trainerscoördinator

© 2023 - ALL RIGHTS RESERVED - LISA