5.jpg 6.jpg 7.jpg
 
Activiteitencommissie
Liset Vonk Voorzitter
Louise Dagelet Secretaris
Martijn Schuster Penningmeester
Eveline van der Kooi Lid
Wouter Bok Lid
Jeugdcommissie (activiteiten)
Juliette de Meer Voorzitter
Marthe de Vries Vice-voorzitter
Lise Hamming Penningmeester
Sophie Medendorp Secretaris
Thijn Jellema Lid
Yente van der Veen Lid
Kantinecommissie
Henk van der Weide Kantinecommissaris
Kascommissie
Erik Zwart Lid
Kristiaan Spoelstra Lid
Ledenadministratie
Arnold B. Bisschop Ledenadministratie
Noord in de mix commissie
Liset Vonk Voorzitter
Tjalling Hoeksma Penningmeester
Louise Dagelet Secretaris
Thomas Nissink Lid
Lotte Zwerver Lid
Wouter Bok Lid
Eveline van der Kooi Lid
Martijn Schuster Lid

© 2022 - ALL RIGHTS RESERVED - LISA