5.jpg 6.jpg 7.jpg
 
Algemeen

NIEUW SEIZOEN - BESTUURSLEDEN GEZOCHT

21-8

Beste Leden,

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Na een seizoen met veel beperkingen, hopen wij dat we komend jaar weer lekker kunnen hockeyen samen.

Helaas hebben wij in het afgelopen jaar niet zo veel activiteiten en wedstrijden kunnen organiseren. Vanwege de coronamaatregelen konden wij de ALV en ons lustrum niet door laten gaan

Het draaiende houden van een kleine hockeyclub vraagt om inzet van een aantal vrijwilligers die elk een (kleine) taak op zich nemen. Als er voldoende vrijwilligers zijn, kunnen we dit met een individueel  beperkte inzet voor elkaar krijgen.

Vanwege verschillende redenen zijn in het afgelopen jaar een aantal bestuursleden gestopt met hun werkzaamheden. Wij hebben nog geen invulling kunnen vinden voor de vacatures die er zijn. Per saldo zijn wij op zoek naar:

-          Een voorzitter

-          Een secretaris

-          Een materiaal commissaris

-          Een wedstrijd secretaris (momenteel ad interim ingevuld door Tjalling)

Gelukkig worden door inzet van alle trainers, coaches, kantine- en jongste jeugd commissaris en scheidsrechters de meeste taken allemaal zo goed als mogelijk uitgevoerd. Dit is alleen onvoldoende om ook onze club te besturen en komt het momenteel op te weinig mensen aan. Dit is niet alleen kwetsbaar, maar geeft ook een te grote druk op de resterende bestuurders.

Idealiter zouden er vanuit alle "onderdelen” van onze club (heren/dames teams, veteranen en (ouders van) jeugd) elk 2 afgevaardigden moeten plaatsnemen in het bestuur. Momenteel is er alleen een afvaardiging vanuit het veteranen team en vanuit het heren team.

Daarom deze oproep, met name aan de ouders van onze jeugdleden en het heren en damesteam om ons te komen versterken. De in te vullen functies zijn per stuk niet heel intensief qua tijdsbelasting. Wij vergaderen  één keer per maand (digitaal of fysiek) om er voor te zorgen dat we hier zo efficiënt mogelijk mee omgaan. Mocht je belangstelling hebben om één van deze functies op je te nemen en je hier meer informatie over krijgen bij Martijn ( 06 – 27 12 29 98 / [email protected]) en
Hans (06 – 46 25 51 69 / [email protected]).

Wij wensen iedereen een goed en sportief seizoen toe.

Met vriendelijke groet,

 

Arnold Bisschop (Scheidsrechtercommissaris)

Hans Bruining (Penningmeester)

Martijn Schuster (Activiteitencommissie)

 

© 2022 - ALL RIGHTS RESERVED - LISA